Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Ifjúsági Kutató- Váci Tudásközpont Alapítvány

 
I. Alapítvány neve: Ifjusági Kutató- Váci Tudásközpont Alapítvány, röviden IKU-Váci Tudásközpont Alapítvány
 
II. Székhely: 2600 Vác, Kossuth tér 1.
 
III. Számlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10311193-49020011 
 
IV. Adószám: 18716267-1-13
 
V. Az alapítvány céljai:
A tehetséges - 10-18 év közötti - fiatalok természettudományos és műszaki innovatív képességeinek fejlesztése kutatómunkákba történő aktív részvétellel.
 
A fiatalok arra irányuló nevelése, hogy belső igény alakuljon ki bennük új ismeretek megszerzésére és a kutatás eredményének gazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi és társadalmi hasznosítására.
 
Fiatalok felkészítése és nevelése az önálló és csoportmunkában történő haté-kony munkavégzésre és kreatív munkastílusra.
 
Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás meg-szerzését követően a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában meghatározott tevékenységek közül a következő közhasznú tevékenységeket végzi:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
3. tudományos tevékenység, kutatás;
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
9. környezetvédelem
 
Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja.
 
VI. Kuratóriumi tagok: Dr. Tóth Eszter elnök, Dian János, Dr. Mindáné Kolostori Nóra
 
VII. Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Molnár Lajos elnök, Csánki Sándor, Dr. Luter Mária

Egyszerűsített beszámoló 2016: 

Egyszerűsített beszámoló 2015: 

Egyszerűsített beszámoló 2014: